Hyppää sisältöön

IBBY Finland

IBBY Finland rf jobbar för att främja finländsk barn- och ungdomslitteratur i Finland och utomlands.

Om verksamheten

Föreningens ledord ”Ge dem böcker ge dem vingar” sammankopplar föreningens värderingar, målsättning och verksamhet i Finland och även ur ett internationellt perspektiv. Vi önskar att alla barn kunde ha en likvärdig rätt till böcker, läsglädje och fantasi.

IBBY Finland jobbar för att presentera utgivningen av barn- och ungdomslitteratur samt utställningar och seminarier. IBBY Finland samarbetar med IBBY föreningarna i de andra nordiska länderna, även internationellt.

Hur allt började

IBBY Finland grundades år 1957 och är en filial till den internationella föreningen IBBY, International Board on Books for Young People. Den internationella IBBY föreningen arbetar ideellt för barn- och ungdomslitteratur samt för läsfrämjande världen över. Fram till år 2003 omtalades IBBY Finland som Suomen nuorten kirjaneuvosto – Finska Ungdomsbokrådet. En av rådets grundare var konstnären och författaren Tove Jansson.

På barnlitteraturens sida

Till IBBY Finlands verksamhetsområden hör publikationer om barn- och ungdomslitteratur, utställningar, seminarier samt ett nordiskt samarbete med IBBY föreningarna i de andra nordiska länderna samt internationella samarbeten. Vart tredje år delar föreningen ut Anni Swan medaljen till en inhemsk författare eller illustratör. IBBY Finland utser också kandidater för internationella pris och utställningar.

Inom ramen för projektet Osiri beach stöder föreningen kenyanska flickors möjlighet till utbildning samt de lokala bibliotekens verksamhet.

IBBY Finland jobbar för att:

  • Ge synlighet till högtstående barn- o ungdomsböcker och illustrationskonst
  • Stärka läsning i hemmen
  • Stöda personer som på olika sätt jobbar med barnlitteratur
  • Uppmuntra till forskning om barn- och ungdomslitteratur
  • Presentera finländska barn- och ungdomslitterära pärlor utomlands
  • Främja förståelse med hjälp av litteratur

Bekanta dej gärna med vår verksamhet:

Signaturbilden föreställande en vadare på en bok är IBBY Finlands logo. Den är formgiven av illustratören Hannu Taina.

Bli medlem

  • Privatperson 30€ / år
  • Studerande 15€ / år
  • Föreningsmedlem 100€ / år

Om du vill vara med, vänligen kontakta oss: ibby.jasenposti@gmail.com

Ibby Finland publicerar Virikkeitä som utkommer fyra gånger om året.

Boktips och artiklar om barn- och ungdomslitteratur

Läs svenska artiklar