Hyppää sisältöön

Till Läsaren nr 3 2022

Att lära sig läsa är en av de viktigaste färdigheterna vi lär oss som barn. För att möjligtvis bli en läsare behöver barnet läsande förebilder i sitt liv. Läsande närvarande vuxna som föregår med gott exempel men minst lika viktigt är det att vara engagerad  i barnets läsning, följa och snappa upp barnets intressen, tankar och uppmuntra hen till läsning.  

I arbetet som lärare i finska och litteratur bemöter jag dagligen olika utmaningar beträffande litteratur och läskompetens. Läsningen kan vara både svår och utmanande för många barn och det är viktigt att barn också upplever att de lyckas. Hur lockar man då ett barn till läsning?  De vuxnas positiva attityder till läsning, intressanta diskussioner om böcker och lockande läsmiljöer är nästan grundförutsättningar för att barn intresserar sig för böcker, tar dem till sig och kanske börjar läsa. 

I dagens värld är boken mer lättillgänglig än någonsin förut. Bibliotekens mångsidiga och flerspråkiga samlingar samt diverse streamingtjänster är inom räckhåll för alla barn. Sociala medier förmedlar och marknadsför boktips. På barnrådgivningen, inom småbarnspedagogiken och i grundskolan stöder  man det läsfrämjande arbetet med barn på många sätt. Det är de vuxnas ansvar att erbjuda barn berättelser och information.

Då man vill uppmuntra och motivera barn till läsning är det viktigt att få idéer, stöd och inspiration som motiverar till läsning. Vem presenterar barnboken bättre än ett annat barn i samma ålder som själv läst och tyckt om boken? Ibland kan en aningen äldre bokläsare lyckas bättre än läraren med att tipsa och berätta om en spännande bok. Det gäller att försöka vara lyhörd, diskutera med och lyssna på barnens tankar. 

Det är viktigt att tillsammans jobba för att stärka läskompetensen och den litterära medvetenheten hos barn. Multilitteracitet är en förmåga eller kompetens som krävs för att man ska klara sig och kunna navigera i dagens värld. Multilitteracitet är ingen superkraft som är få förunnad utan en överlevnadsfärdighet som tillhör alla.

Niina-Annukka Paukkonen
Fri tolkning: Anna Söderström

Magasinet Virikkeitä utkommer med fyra nummer per år. Nummer 3-2022 är tryckt.