Hyppää sisältöön

Nr. 1-2021 Sammandrag

Text: Jaana Pesonen
Översättning: Anna Söderström

Vår värld präglas just nu av en omvälvande coronapandemi. Trots den besvärliga situationen har föreningen IBBY Finland ett fint bokår framför sig. Det känns nu särskilt viktigt och givande att synliggöra och lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen. År 2021 beviljar IBBY Finland Anni Swan-medaljen till en inhemsk barn- eller ungdomsbok. Medaljen utdelas vart tredje år till ett verk som är konstnärligt högtstående och originellt både tematiskt och uttrycksmässigt. Priset delades ut för första gången redan år 1961. År 2021 har IBBY Finland även en möjlighet att utse kandidater till IBBY:s hederslista (Honour list). Det gäller en finsk-, en svensk- och en samiskspråkig bok, en illustration samt en översättning till finska och svenska. Nomineringar till hederslistan görs vartannat år och idén är att lyfta fram förtjänstfulla skapare och hitta verk som lämpar sig för översättning.

Årets första nummer av Virikkeitä innehåller översikter av fjolårets barn- och ungdomsböcker. De mångsidiga översikterna visar att särskilt några teman har lyfts fram. Teresia Volotinen skriver om faktaböcker i artikeln Pörriäisiä, pelastajia ja pandemia-ajan puuhaa vuoden 2020 ajankohtaisia tietokirjoja lapsille ja nuorille. Volotinen tar upp såväl berättelser som faktaböcker om kampen mot klimatförändringar. Marianne Koljonen ger i artikeln Eläimillä on hätä ja yhteinen kotimme on kipeä – aikuiset köntystelevät, mutta lapset tietävät mitä tehdä, en bred översikt av böcker där förhållandet mellan mänskan och naturen vävs ihop. Även i Sissel Rays text Om djur, mänskor och mänskliga djur – Den finlandssvenska barn- och ungdomsbokutgivningen 2020, är djur i olika skepnader återkommande teman.

Tuija Mäki presenterar i artikeln Nuortenkirjavuosi 2020 de mångfacetterade teman som togs upp i fjolårets ungdomslitteratur. Bokskörden består av berättelser med såväl allvarliga som mer lättsamma teman. Mäki konstaterar att författarna är väl insatta i sina respektive ämnen och att de lyckats förmedla denna iver vidare i sina böcker. I Paula Niemis översikt Kaiken mitä keksit kestän! – vuoden 2020 lastenrunot, förs läsaren till miljöer som skogen, luften och under vattenytan. Vid sidan av barndikterna lyfter Niemi fram en haikubok för ungdomar.

I artikeln Tunteista isosti ja pienesti presenterar jag själv bilderböcker från år 2020. I den stora mängden bilderböcker förekommer en mängd olika teman från födelsedagsfiranden och kompisövernattningar till inkluderande berättelser. Olika sorters känslomässiga färdigheter verkar ändå ha blivit en återkommande del i böcker för såväl yngre som äldre skolbarn. I Paula Niemis översikt Rautahirviöitä ja mummun matka Tuonen lehtoon – satuvuosi 2020, presenteras olika teman som förekommit i fjolårets sagoböcker. Även i många sagor behandlas olika typer av känslor samt andra bekanta teman som vänskap, hjälpsamhet och klimatfrågor.

Förutom översikterna av fjolårets bilderböcker innehåller detta nummer också Marketta Könönens och Tuula Peres presentation om bilderboken Tervetuloa kotiin, Helmi (Wickwick 2019). Boken ifråga valdes år 2020 till den internationella samlingen, IBBY Outstanding Books for Young People with Disabilities. Bilderbokserien om Helmi är skriven av Tuula Pere och illustrerad av Catty Flores och den behandlar intellektuell funktionsnedsättning ur en jämlikhetssynvinkel.

Jag önskar er mångsidiga läsupplevelser med årets första nummer av Virikkeitä!