Hyppää sisältöön

Mielen kielellä -seminaari

Mielen hyvinvoinnista ja mielenterveydestä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 

Pasilan kirjasto pe 8.9.2023

IBBY Finlandin vuosittain järjestettävän lasten- ja nuortenkirjaseminaarin teemana oli mielen hyvinvointi ja mielenterveys. Teemoja käsiteltiin kirjallisuuden, lukemisen ja sanataiteen näkökulmista. Mielen kielellä -seminaarissa puheenvuorossa olivat nuortenkirjailija, toimintaterapeutti Nadja Sumanen, kuvakirjailija Katri Kirkkopelto ja lastenpsykiatri, tietokirjailija Raisa Cacciatore. Paneelikeskusteluun osallistuivat sanataideopettaja, kirjailija Maami Snellman, kuvittaja Mira Mallius ja psykologi, lastenkirjailija Julia Pöyhönen. Seminaarin juontajana sekä paneelin vetäjänä toimi IBBY Finlandin puheenjohtaja Demi Aulos

Nuortenkirjailija Nadja Sumanen aloitti seminaarin koskettavasti kertomalla terapeutti-kirjailijan toiveesta kohdata nuorten tarpeita tekstin välityksellä. Sumanen kuvasi nuoria, jotka kantavat “kielteisten kokemusten reppuja”. Heille hän soisi kirjoillaan muun muassa turvaa, huolettomuutta, lohtua ja vapautta tiukoista normeista, jotka luovat paineita.

Omakohtaisista kokemuksista kertoi ammentavansa myös kuvakirjailija Katri Kirkkopelto, joka kuvasi värikkäästi kuvakirjan luomisprosessia tuoden esille sitä, miten pienet asiat voivat olla suuria. Hän vertasi kirjaa ikkunaksi maailmoihin, joiden äärelle pieni ihminen voi pysähtyä yhdessä lukijan kanssa kuunnellen, katsoen, keskustellen ja kertoen. Kirkkopelto ei kokenut tekevänsä kirjoja tunnetaidoista vaan elämästä, joka voi olla jännittävää.

Myös lastenpsykiatri, tietokirjailija Raisa Cacciatore arvosti yhteistä lukuhetkeä mahdollisuutena jaettuun kokemukseen. Hän totesi lukemisen voivan avartaa näkökulmia, vahvistaa empatiaa ja rakentaa läheisyyttä. Cacciatore haastoi kuulijat huomaamaan lasten ja nuorten kokemusmaailman tyttö- ja poikatapaistumisen. Hän kannusti kasvattajia tarjoamaan tilaisuuksia rauhalliseen yhdessä olemiseen lukemisen parissa sukupuolesta riippumatta. 

Panelistit vastasivat kiperiinkin yleisökysymyksiin tunnekasvatuksesta ja vaikeiden aiheiden käsittelystä kirjallisuuden keinoin. Keskustelussa huomioitiin kotien ja koulun tai päiväkodin merkitys lukukokemusten paikkana. Fanni-kirjasarjan kirjoittaja Julia Pöyhönen totesi tunnetaidoista kertovien kirjojen voivan antaa vanhemmille käsitteitä ja välineitä tunteista puhumiseen ja niiden ymmärtämiseen. Kuvittaja Mira Mallius korosti visuaalisesti turvallisen kuvituksen voivan tukea vaikeiden ja pelottavienkin aiheiden käsittelyä. Sanataideopettaja Maami Snellman toi esille lasten ja nuorten omien tarpeiden huomioimisen tärkeyden kirjallisuus- ja sanataidekasvatuksessa.

Kirja voi olla ystävä, joka suo lapselle ja nuorelle tunteen, ettei hän ole omine kokemuksineen yksin.

lastenpsykiatri, tietokirjailija Raisa Cacciatore

Tarve kielitietoiselle, erityisesti nuorille suunnatulle tunnekasvatusmateriaalille nostettiin esille useissa yleisökommenteissa. Sarjakuvaa, kuvakirjoja, selkokielisiä ja hiljaisia kirjoja, representaation moninaisuutta sekä poc-kirjailijoiden esille nostamista pohdittiin keinoina tarjota nuorille monipuolisia samaistumisen mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käsitellä tunteita ja elämänkokemuksia kasvattajan kanssa silloin, kun yhteistä kieltä ei oikein ole. Cacciatorea lainaten: kirja voi olla ystävä, joka suo lapselle ja nuorelle tunteen, ettei hän ole omine kokemuksineen yksin. 

Vaikka seminaarimme kontekstina oli lasten- ja nuortenkirjallisuus, tulee elämä tunteineen likelle kaiken ikäisenä. Siksipä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen kirjallisuuden keinoin kietoutuu osaksi myös aikuisuutta. Seminaari oli jälleen kerran inspiroiva ja myönteinen kokemus. Saimme yleisössä reppuumme uusia ideoita ja lisää virtaa hyödyntää kirjallisuuden keinoja mielen hyvinvointia edistäen.

Teksti: Minna Saarela

Seminaari järjestettiin Pasilan kirjastossa ja sen streamasi Kirjastokaista, joka tarjoaa seminaarista saataville myös tallenteen. Seminaarin tallenteet on katsottavissa Kirjastokaistalta osoitteessa kirjastokaista.fi.

Mielen kielellä -seminaarin videot