Hyppää sisältöön

FIBUL föddes ur frustration

Föreningen FIBUL Författare- och illustratörer för barn- och ungdomslitteratur rf samlar personer som skapar barn- och ungdomslitteratur på svenska i Finland. I år fyller föreningen tio år.

Vi författare och illustratörer arbetar för det mesta ensamma. Vi skapar världar och bilder som aldrig tidigare funnits och det kräver en stor dos vilja, envishet och mod. Processen kring varje bok innehåller ofta många försök och misslyckanden. Men vi ger inte upp, utan jobbar vidare tills vi hittat en ny ingång. Tyvärr får de böcker vi skapar ändå inte alltid den synlighet vi skulle önska.

Då föreningen FIBUL Författare och illustratörer av barn- och ungdomslitteratur rf grundades år 2014 fanns ett behov att höja statusen för den barn- och ungdomslitteratur som skapas på svenska i Finland. Vi var en skara författare och illustratörer som ofta fick vänta ett halvår på en recension. Våra uppdrag på bokmässan begränsade sig till att agera sagotant för skolklasser eller barngrupper. Att få föra ett seriöst samtal om bilderböcker, om skapandeprocesser eller om de teman vi gestaltade i våra böcker fanns sällan på agendan.Vi kunde ibland få frågor om när vi ska börja skriva “riktiga böcker”, det vill säga böcker för en vuxen målgrupp. Författarintervjuer med ungdomsboksförfattare kulminerade ofta i frågan om hur vi ska återuppväcka läslusten hos de unga. Och visst engagerar medlemmarna i FIBUL sig i läsfrämjande verksamhet på olika sätt, men i första hand är vi personer som skapar barn- och ungdomslitteratur. 

Men istället för att gnissla tänder på varsitt håll ville vi förena våra krafter. På vårt konstituerande möte samlades över trettio författare och illustratörer hemma hos blivande ordförande Henrika Andersson. De personliga erfarenheter vi delade med varandra synliggjorde strukturer och stärkte vår vilja att agera för den gemensamma saken. Och som en förening är det mycket lättare att påtala orättvisor och orimligheter än att göra det som en ensam författare eller illustratör.

Branschen förändras

FIBUL har i dag över 60 medlemmar, som i snitt ger ut hela 24 böcker om året. Det är anmärkningsvärt och många bokidéer och samarbeten har kommit till genom personliga möten på våra medlemsträffar. En unik aspekt av vår förening är ju att den fungerar som mötesplats för dem som skriver och dem som illustrerar – och dem som gör både och.

Under ett decennium har mycket i vår bransch faktiskt förändrats till det bättre. Festival- och mässuppdragen för våra medlemmar har ökat i antal och riktar sig numera också till den vuxna publiken. De finlandssvenska medierna är snabbare än tidigare med att publicera recensioner och ingen tidning klumpar längre ihop många recensioner av barn- och ungdomslitteratur på ett uppslag som publiceras med långa mellanrum. Och i den årliga finlandssvenska bokkatalogen skrivs illustratörens namn numera ut (tidigare ersattes det av ett m. fl. efter författarens namn).

Fibuls robot på Rikus biblioteket. Foto: Jenny Lucander-Holm

Exempel på teman som vi diskuterar i dag är hur vårt arbete påverkas av artificiell intelligens, hur man får synlighet på sociala medier, det dalande läsintresset, bokens allt kortare livscykel och litterära priser. Så även om statusen för svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur i Finland har höjts, finns ständigt nya utmaningar och frågeställningar att ta itu med för vår förening.

Mera solidaritet än konkurrens

Det är en självklarhet att samtliga medlemmar i FIBUL också är konkurrenter. Trots det stöttar vi varandra utgående från devisen more is more. En läst, köpt eller lånad bok är inte bort från en annan – tvärtom kan den öka läslusten. Att många belönas med pris för sina verk skapar samtidigt större synlighet för hela branschen. Och när en FIBUL-medlem får lysande recensioner gläds vi tillsammans och inspireras att jobba hårdare och bli ännu bättre.

Text:
Henrika Andersson, ordförande för FIBUL
Katarina von Numers-Ekman, sekreterare i FIBUL:s styrelse

Vad gör FIBUL?

 • Vi ordnar föreläsningar, workshops och kurser för våra medlemmar.
 • Vi ordnar populära evenemang för allmänheten, som Bokhalloween på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. På evenemangen deltar ofta vår robot, som medlemmarna turvis sitter inne i och spottar ur sig både dikter och bilder på beställning. 
 • Vi ger varje höst ut ett nummer av magasinet MERA, där årets bokskörd presenteras. MERA finns i både tryckt format och på vår webbplats och innehåller djuplodande intervjuer och reflekterande texter som riktar sig till vuxna som intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur.
 • Vi ansöker om pengar så att alla som utför uppdrag för oss får en skälig ersättning. 

Enligt våra medlemmar är det bästa med FIBUL

 • att träffa kolleger och höra om deras liv och arbetssituationer
 • att man också kan prata om det svåra i skapandeprocessen. 
 • att det inte finns någon som ifrågasätter vad man gör eller varför man gör det
 • att utan rädsla kunna gå in i smärtpunkten, diskutera och lära mig av andras erfarenheter 
 • att föreningen erbjuder skräddarsydd fortbildning, som man annars inte skulle ha råd med
 • att föreningen ordnar roliga evenemang för både den vuxna publiken och för barnen 
 • att man får nya kontakter och också vänner via föreningen
 • att alla nyutgivna böcker får synlighet och blir presenterade i MERA-magasinet, inte bara de som ges ut på de två stora finlandssvenska förlagen
 • att kunna be om råd eller ha ett bollplank när man kör fast i sin skapandeprocess. 
 • att man får hjälp med ansökningar och skattefrågor
 • att man får hjälp med att marknadsföra sig själv, till exempel på sociala medier.

För mera information, se www.fibul.fi. Vi finns också på Facebook och Instagram.